Partner in actuarieel maatwerk

Dit is niet voor niets onze slogan. Onze actuarissen hebben een brede expertise en ervaring, waardoor ze breed inzetbaar zijn binnen de gehele verzekerings- en pensioentak.

Actuariële functie

Als uw partner voor de actuariële functie werken we conform de vereisten en de richtlijnen van de internationale Actuariële beroepsvereniging. De technische analyses leggen we in de rapportages aan het bestuur duidelijk uit. Alle bevindingen vertalen we in werkbare aanbevelingen, en de opvolging daarvan wordt gemonitord. Kenmerk van onze aanpak is een werkprogramma op maat naar type en omvang van de organisatie en het risicoprofiel. Daarnaast nemen we onze signaalfunctie voor wijzigingen in wet- en regelgeving, marktontwikkelingen en nieuwe risico’s uiterst serieus.

Maatwerk? Dan moet u ook voor de actuariële functie zéker bij Arcturus zijn: wij weten waar proportionaliteit mag worden toegepast. Bovendien zijn we erop gericht om uw organisatie waar nodig op te leiden, zodat uw medewerkers de taken zelf leren uitvoeren.

Soepel? Niet waar het botst met ons professionele, onafhankelijke oordeel! Klanten worden niet altijd blij van onze aanbevelingen, maar ze worden er wél beter van! En daar is het ons om te doen.

T

Solvency II: berekeningen en rapportages

Tools voor alle voorkomende berekeningen voor Solvency II vindt u onder Solvency Tools. Onze actuarissen voeren graag alle berekeningen voor u uit. Ook hebben staan we voor u klaar voor de rapportages van technische voorzieningen, SCR, premiebeleid, herverzekeringsbeleid, ORSA, passendheid standaardformule en andere. We passen maatwerk toe op de beste manier.

N

Data analytics

Arcturus beschikt over een sterk en creatief data analytics-team om verzekeraars te helpen big data-toepassingen uit te voeren bij productontwikkeling en pricing. Ook voeren we zelfstandig onderzoeken uit op gebieden van meteorologie en inbraakstatistieken tot de frequentie van aangeboren ziektes. Onderzoek op openbare data kunnen we koppelen aan de ervaringsdata van verzekeraars. Altijd met het doel om verzekeraars te ondersteunen met nieuwe toepassingen.

l

Own Risk & Solvency Assessment (ORSA)

Arcturus helpt u met het hele ORSA-proces: risicoanalyse, projectieberekeningen (met de ORSA-tool van Arcturus) en rapporteren. De actuariële functie blijft onafhankelijk: hij/zij reviewt de gekozen scenario’s, controleert de scenarioberekeningen en geeft een oordeel bij de rapportage. Samenwerking met de riskmanagement functie staat voorop.

Reservering en voorzieningen

Voor alle branches hebben we ervaren actuarissen voor reservering en rapportage. We ontlasten kleine verzekeraars volledig en stemmen de methoden en uitkomsten af met de actuariële functie. Ook kunnen onze experts uw methoden reviewen en verbeteren, of de gebruikte modellen valideren.

0

Productontwikkeling, tarifering en winstgevendheid

Arcturus is partner van het Actuarieel Instituut bij de leergang Productontwikkeling. De ervaring in veel verschillende branches gebruiken we in de lessen. In de tarifering beschikken we over de modernste data-analysetechnieken en over praktische ervaring met PARP-processen. Een winstgevendheidsanalyse is daarbij een startpunt dat vaak richtinggevend is.

f

Risicomanagement pensioenfondsen

Wij waarderen de pensioenverplichtingen die u als onderneming volgens de verschillende richtlijnen heeft. Arcturus maakt de actuariële waardering voor u eenvoudig.

Arcturus informatie accounting (pdf)

Ook helpen we u bij de implementatie van de nieuwe richtlijnen van IORP II voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. Nu de richtlijnen zijn ingegaan (2019), helpen we u graag verder op weg.

Arcturus informatie integraal risicomanagement 2017 (pdf)

Klimaatrisico

Catastrofe- en weermodellen zijn niet alleen het domein van specialistische bedrijven en grote herverzekeraars. Bij Arcturus hebben we hiervoor eigen tools ontwikkeld. We zijn zeer geïnteresseerd in storm, hagel, droogte en overstroming, en altijd op zoek naar de impact voor verzekerden en verzekeraars. Klimaatscenario’s voor uw ORSA zijn beschikbaar in onze ORSA Tool.

Blog Melchior Mattens: Datamining en klimaatverandering: modellering van catastroferisico’s biedt nieuwe uitdagingen én kansen

Een veranderend klimaat: welke impact heeft dit op schadeverzekeraars? (pdf)

Beleggingsbeleid, ALM-studie ‘light’ of volledig

Bestaat rente op de lange termijn nog wel? Welke beleggingsstrategie past bij specifieke verplichtingen? Aan welke eisen moet het voldoen? En wat is de relatie tussen de beleggingsmix en vereist kapitaal of dekkingsgraad?

Arcturus helpt met de monitoring en sturing van het beleggingsbeleid, zowel voor verzekeraars als pensioenfondsen. We rekenen marktrisico’s en verzekeringsrisico’s volledig door, of geven duidelijk inzicht in de effecten van schokscenario’s. Uitkomsten ontvangt u in een overzichtelijk dashboard.

,

Marktinzicht, concurrentieanalyse

Onze ervaring is breed, dankzij onze klanten en door de verschillende achtergronden van de Arcturus-medewerkers. Op veel plaatsen weten we aan tafel te komen. Ook spitten we graag in statistieken, waardoor we regelmatig tot frappante inzichten komen.

Modelvalidatie - onafhankelijke validator

Dankzij ruime ervaring in modelvalidatie, kunnen we een passend validatiebeleid maken voor uw organisatie. Daarna is validatie per model projectmatig af te stemmen. Ook helpen we de eerste lijn met het op orde maken van model en documentatie en het oplossen van andere bevindingen uit de validatie. Onze experts staan klaar om eenmalig een vakkundige, onafhankelijke inspectie uit te voeren op de tools en modellen die u intern heeft ontwikkeld of van andere partijen betrekt.

Blog Angela van Heerwaarden: Modelvalidatie: iets voor u?

w

Kennispartner

U heeft een kundige partner op actuarieel gebied nodig om verplichte actuariële taken juist en effectief uit te laten voeren. Een externe actuariële functie kan daarin veel betekenen voor uw organisatie. Wij leveren daarbij ook relevante marktkennis en houden de ontwikkelingen in techniek en regelgeving goed bij. Daarbij zijn we gericht op zowel verbeteringen in modellen en resultaten als op mogelijke kostenbesparingen.

Blog Angela van Heerwaarden: Proportionaliteit: ‘Ja tenzij…

Herverzekering: beoordeling en optimalisering

Een belangrijk én lastig onderdeel van risicomanagement voor een verzekeraar is het optimaliseren van de herverzekering. Herverzekeringsinkoop is bepalend voor het rendement, de wettelijke kapitaalvereiste én de toekomstige financiële positie van de verzekeraar. Het optimaliseren is echter gecompliceerd:

  • Welk deel van de winstmarge wordt hieraan opgeofferd?
  • Welke risicoreductie wordt bereikt?
  • Wat is de impact op het vereiste kapitaal?

Dankzij jarenlange ervaring in het schadeactuariaat heeft Arcturus methoden ontwikkeld om verzekeraars adequaat bij deze keuze te kunnen ondersteunen.

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd wat Arcturus voor u kan betekenen? Neem contact op met Michiel van Dellen.

Blog Michiel van Dellen: Herverzekeringsoptimalisatie

Training en coaching

Wilt u uw team vooruit helpen, of willen uw bestuurders/ commissarissen zich voorbereiden op toetsing door DNB? Voor verdieping in verzekeringstechniek, Solvency II, risicomanagement of andere specialisaties maken we graag een training op maat. We hebben ervaring in onderwijs op academisch en praktisch niveau. De drive om mensen vooruit te helpen, zit ons in het bloed.

Ook voor één op één-coaching en ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling voor actuariële talenten, is Arcturus uw partner. Neem contact op met Angela van Heerwaarden

Interim management

Onze ervaren actuarissen helpen graag tijdelijk uw teams en processen gaande te houden. Dit zijn zowel eigen partners en medewerkers als relaties in het netwerk van flexibel inzetbare zelfstandige professionals. Neem contact op met Peter van Kampen voor de juiste kandidaat voor uw opdrachten.

Weten wat Arcturus voor u kan betekenen?

Wilt u meer weten over hoe dat werkt en wat wij als Arcturus kunnen betekenen voor uw bedrijf. Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op  om uw mogelijkheden te bespreken.

Laat een bericht achter