Solvency tools

Praktische tools voor Solvency II en meer

De actuarissen van Arcturus werken met moderne tools voor de Solvency II toepassingen. Bij uitbesteding van werkzaamheden maken wij gebruik van Arcturus Tools. De Solvency Tool en de ORSA Tool zijn in licentie verkrijgbaar voor gebruik in uw organisatie. Alle tools worden regelmatig verbeterd en volgen de updates in de regelgeving.

N

Technische voorzieningen - Arcturus Best Estimate Tool

Voor schadeverzekeringen modelleren we de Best Estimate-voorzieningen in de Arcturus Best Estimate Tool. Met deze tool bepalen we zowel de schade- als premievoorzieningen op basis van analyses en door de gebruiker te selecteren assumpties en modelkeuzes.

 De output van de tool bevat balansposten, vergelijkingen, volledige BE-kasstromen en een deel van de output voor de QRT’s S.29.03 en S.29.04, onderdeel van de verplichte kwantitatieve rapportage naar DNB.

De tool kan worden geïntegreerd in uw bedrijfsprocessen. Arcturus heeft dit al gedaan in haar eigen proces. Een voorbeeld hiervan is dat de BE-kasstromen uit de Arcturus Best Estimate Tool één-op-één kunnen worden overgenomen in de Arcturus Solvency Tool.

 Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van de Arcturus Best Estimate Tool? Neem contact op met Angela van Heerwaarden.

N

SKV/SCR - Arcturus Solvency Tool

De Arcturus Solvency Tool berekent de Solvabiliteit Kapitaal Vereisten (SKV of SCR) aan het einde van een kwartaal of jaar. We modelleren de SCR en de solvabiliteitsratio volgens de Standaard Formule.

Hierbij kan Arcturus maatwerk bieden en de tool integreren in uw bedrijfsprocessen. De Arcturus Solvency Tool bevat namelijk ook de tabbladen met de Quantitative Reporting Templates (hierna: QRT’s). Hiermee heeft u na de modelrun rechtsreeks de door de accountant te controleren jaar-QRT’s voor de solo verzekeraars én alle door een verzekeraar in te dienen kwartaal QRT’s vastgelegd.

Arcturus heeft een overeenkomst met een externe XBRL-producent (ParsePort) waardoor vanuit de Arcturus Solvency Tool ook de XBRL’s geproduceerd kunnen worden. Dit proces wordt verder toegelicht onder kopje ‘XBRL-rapportage oplossing’. Neem voor de Solvency Tool contact op met Rachel Bonsel.

De Solvency Tool aanvragen

N

XBRL-rapportage oplossing

In het rapportageproces is de output van de Solvency tool ook nodig in XBRL-format. Arcturus gebruikt de XBRL-tool van ParsePort voor het maken van een XBRL. De oplossing van ParsePort kan zelfstandig worden gebruikt of geïntegreerd met de Arcturus Solvency Tool. Neem voor vragen over ParsePort contact op via solvency@arcturus.nl

N

Waardering hypotheken

De balans op marktwaarde vaststellen, is voor een hypothekenportefeuille nog niet eenvoudig. Arcturus heeft een hypothekentool ontwikkeld die o.b.v. parameters uit de markt een marktwaarde voor uw hypothekenportefeuille modelleert. Deze tool is specifiek bedoeld voor individuele hypotheken in de beleggingsportefeuille. Neem contact op met Rachel Bonsel. Zij helpt u graag verder met deze tool.

N

200 meter-risico tool

Solvency II vraagt schadeverzekeraars om het catastroferisico te berekenen voor natuurrampen en voor ‘man-made’ rampen. Het onderdeel man-made brandrisico is lastig: in de portefeuille moet het grootste geaccumuleerde risico binnen een straal van 200 meter worden vastgesteld. De Arcturus 200-meter Tool doet dit voor u. Op basis van de adresgegevens in de polisadministratie wordt de maximale exposure bepaald van de verzekeringsportefeuille, binnen alle mogelijke stralen van 200 meter (in Nederland). De tool maakt benaderingen overbodig en kan eenvoudig voor uw portefeuille worden toegepast.
Neem contact op met Melchior Mattens als Arcturus u hiermee kan helpen

N

ORSA Projectie Tool

Voor de schadeverzekeraar heeft Arcturus een model ontwikkeld om ORSA scenario-projecties te maken. Deze projecties zijn onderdeel van het Solvency II raamwerk en geven inzicht in de effecten op de solvabiliteitspositie bij onverwachte gebeurtenissen. Arcturus heeft hiervoor een aantal extreme gebeurtenissen al voorgedefinieerd. De schadeverzekeraar kan hiermee verder werken en deze naar eigen inzichten invullen. De tool is zeer flexibel voor de risico’s, die binnen de eigen organisatie als de belangrijkste worden ingeschat.

Een van de scenario’s is het klimaatscenario. Hiervoor heeft Arcturus al onderzoek naar gedaan naar de effecten waar brandverzekeraars rekening mee moeten houden. Wij adviseren u hoe u hier proactief mee om kunt gaan en helpen u om klimaatscenario’s voor uw verzekeringsportefeuille in de scenario’s te verwerken. Neem contact op met Claudia Klijnstra. Zij helpt u graag verder met deze tool.

Zie onze posts op LinkedIn

N

Pricing met GLM

Bij de pricing van schadeverzekeringen wordt operationeel veel gebruik gemaakt van GLM-analyses. Arcturus is thuis in deze materie en heeft enkele tools ontwikkeld, die we eenvoudig kunnen afstemmen op uw specifieke behoefte in een pricing project. Neem contact op met Melchior Mattens voor meer informatie over de GLM-analyse tools die wij gebruiken.

Weten wat Arcturus voor u kan betekenen?

Wilt u meer weten over hoe dat werkt en wat wij als Arcturus kunnen betekenen voor uw bedrijf. Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op  om uw mogelijkheden te bespreken.

Laat een bericht achter