Privacy Policy

Privacyverklaring Website V1

Privacy Verklaring

Arcturus B.V.

Arcturus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Arcturus B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is en voor de volgende doelen:

 1. voor het geven voor voorlichting over onze dienstverlening en/of
 2. het verstrekken van informatie over onze producten (zoals bijvoorbeeld de Arcturus Solvency Tool) of
 3. voor een sollicitatie bij Arcturus B.V.

 Deze gegevens zijn door jou zelf aan ons verstrekt en zijn voor zover in overeenstemming met de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor de doelen 1 en 2 (verstrekken voorlichting over onze dienstverlening en/of producten) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 Voor een sollicitatie (doel 3) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Arcturus B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arcturus B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arcturus B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Doel 1 en 2 (verstrekken voorlichting over onze dienstverlening en/of producten) bewaren wij de gegevens niet langer dan in redelijkheid nodig.
 • Doel 3 (sollicitatie) bewaren wij de gegevens tot uiterlijk 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Arcturus B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arcturus B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Arcturus B.V. maakt gebruik van cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook gebruiken wij cookies om te onderzoeken hoe wij het gebruik van onze website kunnen verbeteren. Zo houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel mensen onze website hebben bezocht en welke onderwerpen populair zijn. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies en kunnen u of uw apparaat niet herkennen. In uw browser kunt u cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arcturus B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter.vankampen@arcturus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Arcturus B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arcturus B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’.

Heb je na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met Arcturus via peter.vankampen@arcturus.nl .

Weten wat Arcturus voor u kan betekenen?

Wilt u meer weten over hoe dat werkt en wat wij als Arcturus kunnen betekenen voor uw bedrijf. Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op  om uw mogelijkheden te bespreken.

Laat een bericht achter