Uw partner in
actuarieel maatwerk

Datamining en klimaatverandering

(juli 2018) – lees meer

Een bevlogen team, dat altijd voor u klaar staat,
dat is waar het om gaat!

Vacatures bij Arcturus

Zie hier onze vacatures. - lees meer

Arcturus Solvency Tool

Arcturus heeft een tool voor de berekening van de solvabiliteitsratio (SKV/SCR) onder Solvency II ontwikkeld. Deze tool is aan te vragen via de site van Arcturus. – lees meer

Welkom bij Arcturus! Graag stellen wij ons kort voor op deze site en geven u informatie over
ons actuariële bureau. Een eerste kennismaking. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek
meer over onze organisatie, en wat wij u te bieden hebben.

Bent u klaar voor de markt van morgen?

De afgelopen jaren is de verzekeringsmarkt ingrijpend gewijzigd. Met strengere spelregels
voor risicomanagement vanuit de toezichthouders. Maar ook klanten en intermediair die
hogere eisen stellen. Heeft uw organisatie die ontwikkelingen goed bij kunnen houden?
En staat u ook klaar voor de markt van morgen?

Alles draait om risico's

Nieuwe inzichten op het gebied van risicomanagement, verscherpt toezicht, sterk toegenomen automatisering. Dit zijn stuk voor stuk zaken die het risicobeleid op zijn kop hebben gezet.
Meer dan ooit ligt het accent op een scherpe beoordeling van de risico's.

Iets transparanter graag!

Doorzichtig en begrijpelijk beleid is niet alleen een vereiste in de verslaglegging, zoals bij IFRS
en Solvency II. Ook in het actuariële advies. De risicomodellen worden steeds complexer.
Aan de actuaris de taak om dit glashelder aan het management uit te leggen. Dit is het terrein
waar Arcturus zich onderscheidt.

Arcturus Lamsrustlaan 24, 3054 VG Rotterdam | info@arcturus.nl